GHB

GHB In het kort

  • GHB is de straatnaam voor het middel GammaHydroxyButyraat (GammaHydroxyBoterzuur). 
  • Dit werd vroeger gebruikt als inslaapmiddel bij operaties. Vanwege de trage werking en de ongewenste nawerkingen wordt GHB niet meer op die manier gebruikt. 
  • GHB is verkrijgbaar als vloeistof, pillen en in poedervorm. Het is geurloos en smaakt een beetje zoutig. 
  • Verslavend? Bij intensief gebruik kan lichamelijke afhankelijkheid optreden. 
  • Geestelijke afhankelijkheid is mogelijk. 
  • Steeds meer nodig voor zelfde effect? Nee. 
  • Effecten korte termijn: Ontspannend en seksueel stimulerend. Bij hoge doseringen treden misselijkheid en duizeligheid op. 
  • Gevolgen lange termijn: Niet bekend. 
  • Belangrijk: Doseren is moeilijk en gaat vaak verkeerd.Combinatie met alcohol of andere drugs is gevaarlijk. Gevaarlijk voor mensen met epilepsie of hartklachten. 
 

Wat is het?

GHB is de straatnaam voor het middel GammaHydroxyButyraat (GammaHydroxyBoterzuur), dat vroeger werd gebruikt als inslaapmiddel bij operaties. Vanwege de trage inwerking en de ongewenste nawerkingen wordt GHB niet meer op deze manier gebruikt. GHB bestaat in vloeistof en in poedervorm, het is geurloos en smaakt zout. GHB wordt in uitzonderlijke gevallen geproduceerd door de farmaceutische industrie. Daarnaast wordt het langs illegale weg geproduceerd. Sommige mensen kopen GHB via Internet of maken het zelf. 
GHB valt sinds oktober 2002 onder de Opiumwet en wordt daarmee door de overheid als ‘drugs’ beschouwd. 
 

Wat is de werking?

In kleine hoeveelheden geeft GHB een ontspannen, vredig gevoel en werkt het seksueel stimulerend. Bij hogere doseringen van GHB kunnen misselijkheid en duizeligheid optreden. 
Uiteindelijk val je als een blok in slaap. Dit lijkt veel op het effect van een grote dosis alcohol. Bij het wakker worden is men vaak erg alert en soms zelfs wat agressief. Het doseren van GHB is erg moeilijk en gaat vaak mis.
 

Wat zijn de risico’s van GHB?

Als je bewusteloos raakt door gebruik van GHB loop je het risico te stikken doordat de tong de luchtpijp kan blokkeren. Ga je door gebruik van GHB braken, dan kan de maaginhoud in de longen terechtkomen. Wanneer tegelijk met GHB ook alcohol is gebruikt, bestaat het risico op een ademstilstand omdat alcohol de dempende werking van GHB versterkt. Op dit moment zijn in Nederland geen gevallen bekend waarbij mensen zijn overleden na het gebruik van uitsluitend GHB. De combinatie van GHB met andere drugs geeft onvoorspelbare effecten. Mensen met epilepsie en hart & vaatproblemen kunnen beter geen GHB gebruiken
 

Wat is GHB

GHB staat voor gamma-hydroxyboterzuur. De stof dempt de werking van de hersenen en zorgt voor euforie. GHB komt van nature voor in het lichaam. 
In sommige landen is GHB geregistreerd als geneesmiddel, vooral voor het tot stand brengen van narcose. Dit is een verouderde toepassing, die niet meer geldt in Nederland. GHB wordt in hoofdzaak voor recreatieve doeleinden gebruikt. De drug heeft negatieve publiciteit gekregen door meldingen van acute gezondheidsproblemen, sterfgevallen en verkrachtingen (‘rape-drug’). Er zijn signalen dat de populariteit van GHB toeneemt.
 

Effecten

Recreatieve gebruikers waarderen GHB om de ontspanning die het middel oplevert en om hallucinaties, euforie en seksuele prikkeling. Volgens ingewijden veroorzaakt GHB een prettige roes, zoals bij alcohol, echter zonder kater. Na inslikken van GHB zijn de effecten binnen 15 tot 30 minuten merkbaar. Ze houden ongeveer 3 tot 5 uur aan, afhankelijk van de ingenomen dosis. De piek treedt na 20 tot 60 minuten op. Sommige verschijnselen, zoals duizeligheid en onwel voelen, kunnen veel langer aanhouden. De GHB-concentratie in het bloed daalt snel. In urine is GHB langer – maximaal tot 12 uur na inname – aantoonbaar. 
Afhankelijk van de dosering kunnen ongewenste effecten optreden, zoals duizeligheid, slaperigheid, misselijkheid en braken, spierspasmen en bewustzijnsstoornissen (‘out gaan’). Ernstiger zijn ademhalingsproblemen, toevallen en coma. Soms kan de gebruiker overlijden. 
 

Risico’s

Problematisch is de geringe marge tussen de dosering van GHB waarbij het gewenste effect optreedt (van 0,5 tot circa 1,5 gram) en die waarbij de persoon bewusteloos raakt (vanaf 3 tot 4 gram). GHB wordt meestal als een vloeistof in flesjes verkocht in variërende hoeveelheden. Vaak weet de gebruiker niet precies hoeveel GHB hij binnenkrijgt. Dit vergroot het risico van een overdosis. Factoren als het lichaamsgewicht of hoeveelheid voedsel in de maag spelen hierbij ook een rol. Doorgaans ontwaakt de gebruiker na 3 tot 5 uur vrij abrupt uit zijn coma zonder noemenswaardige restverschijnselen.[126] Soms treedt geagiteerd en gedesoriënteerd gedrag op. De ademhalingsdepressie is in het ziekenhuis meestal goed te behandelen. 
 

Combineren
Gecombineerd gebruik van GHB met andere stoffen die een dempende werking hebben, zoals alcohol of benzodiazepines, vergroot de kans op ademhalingsstilstand. Ook de combinatie met MDMA (‘ecstasy’) is riskant, hoewel nog niet duidelijk is waarom.

Rape-drug
GHB heeft de reputatie van ‘rape-drug’ omdat het slachtoffers weerloos zou maken. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat dergelijke zedendelicten op grote schaal plaatsvinden, sluiten gegevens van het Nederlands Forensisch Instituut een dergelijk verband niet uit.[124] Volgens recent veldonderzoek gaat het vooral om vrouwen die vrijwillig GHB hebben gebruikt en worden lastiggevallen door bekenden. 

 

Zoute smaak
GHB heeft doorgaans een sterk zoute smaak. De kans dat iemand het middel onopgemerkt consumeert is volgens ingewijden gering (Stichting Adviesbureau Drugs 2001). Daar staat tegenover dat smaakstoffen deze smaak kunnen maskeren. 

 

Effecten en verslaving
Door de dempende en slaapverwekkende werking van GHB is deelname aan het verkeer onder invloed van dit middel uitermate riskant.Het risico dat iemand afhankelijk wordt van GHB bij recreatief gebruik is gering. Verslaving kan voorkomen na langdurig frequent gebruik (meermaals per dag). Acute onthoudingsverschijnselen, zoals angst, slapeloosheid, trillen, verwardheid en verhoogde hartslag, kunnen 1 tot 6 uur na stopzetting van gebruik optreden. Zij bereiken een piek na 1 tot 6 dagen en duren 1 tot 3 weken.