Paddo’s

Paddo’s

Paddo’s in het kort

  • Paddo’s is de verzamelnaam voor paddenstoelen die het bewustzijn beïnvloeden. Ze kunnen hallucinaties veroorzaken: de gebruiker ziet en ervaart dan dingen die er niet zijn. Ze worden daarom tot de ‘tripmiddelen’ gerekend. 
  • In de natuur komen meer tripmiddelen voor, zoals sommige cactussoorten en kruiden. Deze middelen worden ook wel ‘ecodrugs’ genoemd. 
  • Paddestoelen en delen ervan kunnen zowel vers als gedroogd worden gegeten. Er kan ook thee van gezet worden. Soms worden ze in gerechten verwerkt. 
  • Verslavend? Lichamelijk niet, geestelijk zelden Steeds meer nodig voor zelfde effect? Ja, op korte termijn (wanneer het middel binnen enkele dagen opnieuw wordt gebruikt, is het effect nauwelijks merkbaar). Nee, bij een langere tussenperiode. 
  • Effecten korte termijn: Versterking van bestaande gevoelens, visuele hallucinaties, vervorming en soms complete verandering van de beleving van tijd en ruimte. 
  • Effecten lange termijn: Psychische stoornissen bij personen die daarvoor gevoelig zijn (angst, psychoses) Belangrijk: Gevaar door onjuiste beoordeling van omgeving. Door te sterke trip kan paniek ontstaan: ‘flippen’.
 

Wat zijn paddo’s?

Paddo’s is de populaire verzamelnaam voor soorten paddestoelen die de werking van het bewustzijn beïnvloeden. Ze kunnen hallucinaties veroorzaken: de gebruiker ziet en ervaart dan dingen die er niet zijn. Ze worden daarom tot de hallucinogenen ofwel ‘tripmiddelen’ gerekend. In de natuur komen meer tripmiddelen voor, zoals sommige cactussoorten en kruiden. Bij elkaar worden al deze middelen ook wel ‘ecodrugs’ genoemd.
 

Waar paddo’s vandaan?

Paddestoelen komen uiteraard in de natuur voor. Het inheemse puntig kaalkopje groeit in gematigde streken, dus ook in Nederland. Paddestoelen behoren tot de oudst bekende tripmiddelen. Met name in Midden- en Zuid-Amerika spelen ze al duizenden jaren een rol. Meestal bij religieuze gelegenheden, omdat hun magische effect het contact met de goden zou bevorderen. Nu de paddo’s ‘handel’ zijn geworden, worden ze speciaal gekweekt en in smartshops verkocht.
 

Om welke stoffen gaat het?

De stoffen in paddestoelen die een tripeffect kunnen veroorzaken, zijn psilocybine en psilocine. Er zijn veel soorten paddestoelen die psilocybine en/of psilocine bevatten. In Nederland worden de volgende drie het meest gebruikt: het inheemse puntig kaalkopje (Psilocybe semilanceata); de ‘Mexicaanse’ (Psilocybe cubensis of Stropharia cubensis); 
de ‘Balinese’ of ‘Hawaïaanse’ (Copelandia cyanescens of Panaeolus cyanescens). 
Het gehalte aan werkzame stof verschilt van paddestoel tot paddestoel. Ook maakt het verschil uit of het om verse of gedroogde paddestoelen gaat. Gedroogde paddestoelen zijn geconcentreerd. Één gram gedroogde paddestoelen kan enkele malen zo sterk zijn als één gram verse van dezelfde soort.
 

Wat doen paddo’s?

Paddo’s versterken gevoelens en veranderen de manier waarop de omgeving en eigen persoonlijkheid wordt ervaren. Dit kan goed of slecht vallen. De effecten hangen van verschillende factoren af, zoals het soort paddestoel en de ingenomen hoeveelheid, het lichaamsgewicht en de maaginhoud. Bij een lege maag en/of een laag gewicht is het effect van eenzelfde dosis groter. Vrouwen ervaren doorgaans een sterker effect.
 

Hoe worden ze gebruikt?

Paddestoelen en delen ervan kunnen zowel vers als gedroogd worden gegeten. Er kan ook thee van gezet worden. Soms worden ze in gerechten verwerkt, omdat de vieze smaak dan minder stoort. Paddestoelen worden doorgaans verkocht met schriftelijke informatie erbij. 
Het tripeffect treedt bij volwassen gebruikers op bij 4 tot 12 milligram werkzame stof. Afhankelijk van de persoon en de situatie kan het tripeffect vanaf 8 milligram heftig worden. 
Het effect blijft 3 tot 7 uur lang merkbaar, de piek valt in de eerste 2 uur. Als de paddo’s eenmaal ingenomen zijn en hun (al dan niet gewenste) effect hebben, is het tegengaan hiervan niet meer mogelijk.
 

Wat zijn de risico’s van paddo’s?

Voorzover nu bekend, leveren paddestoelen die in de winkel verkocht worden geen direct gevaar op voor de volksgezondheid. In individuele gevallen en voor bepaalde groepen mensen kan er echter wel degelijk sprake zijn van een groot risico: 
Bij het zelf plukken van paddestoelen bestaat altijd het risico van verwarring met giftige soorten. Bij hoge doseringen kunnen de maag, de lever en de nieren moeite hebben met paddestoelen. Aan een paddestoel is bovendien niet te zien wat het gehalte aan werkzame stof is. Eventueel bijgeleverde schriftelijke informatie kan een indicatie geven maar staat niet garant voor veiligheid. Omdat de sterkte van de paddo’s varieert, bestaat altijd het risico van een te hoge dosering en dus een te heftige uitwerking. Bij producten waarin paddo’s zijn verwerkt kan de gebruiker de dosering helemaal niet overzien. De combinatie van paddo’s met andere drugs of alcohol heeft onvoorspelbare effecten, die heel vervelend kunnen zijn. 
Gebruik door jongeren wordt afgeraden. Paddo’s kunnen een ‘bad trip’ veroorzaken, die met angst en verwarring gepaard kan gaan. Vooral voor jongeren, die zichzelf vaak nog niet zo goed kennen, kan dit erg bedreigend zijn. Wie psychiatrische of ernstige psychische problemen heeft, moet geen paddo’s nemen. Mensen die in het verleden een psychose of depressie hebben gehad, lopen een verhoogd risico op een slechte uitwerking. 
Mensen die in een slechte conditie verkeren, astma, hart-, lever- of nierkwalen hebben of medicijnen gebruiken, kunnen echt beter van paddo’s afzien. Gebruik tijdens de zwangerschap wordt sterk afgeraden. Onder invloed kan men zich roekeloos gedragen. Als paddo’s uitgewerkt lijken, blijft de gebruiker toch nog 5 tot 6 uur loom en ongeconcentreerd. Dus zolang moet verkeersdeelname in ieder geval worden afgeraden.