PMA

PMA

Wat is PMA

PMA is een synthetische verbinding met als volledige chemische naam 1-(4-methoxyfenyl)-2-aminopropaan, ook wel afgekort tot para-methoxy-amfetamine (of 4-methoxyamfetamine, 4-MA).PMA komt voor in als ‘ecstasy’ verkochte pillen, onder verschillende namen en logo’s, zoals Death, Red Mitsubishi, Superman, Nike en Elephant. PMA is begin jaren 70 voor het eerst aangetroffen in de VS en Canada. In 1998 verscheen het middel op de Europese markt. In 2000 werd PMA gesignaleerd in Nederland. PMA is schadelijk voor de gezondheid. 
Recent zijn sterfgevallen in verband met dit middel gemeld. 
 

Gebruik

Het is onwaarschijnlijk dat er mensen zijn die er voor kiezen om PMA bewust te slikken. Er is daarom weinig bekend over het aantal consumenten van dit middel. PMA wordt onbewust genomen door mensen die denken dat zij ecstasy (MDMA) slikken.

 

Effecten van PMA

PMA is chemisch verwant aan MDMA. Beide middelen werken in op dezelfde soort hersencellen. PMA heeft een amfetamineachtige en een bewustzijnsveranderende werking, net als MDMA.
 

Buitenland

In het buitenland zijn pillen aangetroffen die ongeveer 50 mg of minder PMA bevatten. De psychische effecten zijn bij deze dosering minder sterk dan die van een doorsnee MDMA-pil van 70-80 mg. Effecten bij 50 mg of minder. Gebruik van een pil van 50 mg of minder PMA veroorzaakt in een persoon van gemiddelde omvang een ‘high’ en lichte stimulering. De pupillen worden verwijd en bloeddruk en hartslag nemen toe. Effecten vanaf 60 mg
In hogere doseringen – al vanaf 60 mg – bestaat reeds een grote kans op ernstige effecten: een abrupte stijging van de bloeddruk en een verhoging van de lichaamstemperatuur. Een te hoge dosis veroorzaakt een onregelmatige en versnelde hartslag, sterke verhoging van de lichaamstemperatuur, te laag bloedsuikergehalte, spasmen, ademhalingsproblemen, nierfalen, krampen en coma. 

 

Overlijden

Overlijden treedt meestal op door oververhitting, waardoor het centraal zenuwstelsel niet meer functioneert. Lichaamstemperaturen tussen 41,5 en 46 graden Celsius zijn gerapporteerd. De klinische symptomen lijken op die van overdosering met MDMA maar zijn aanzienlijk heftiger. Bij welke dosering dergelijke symptomen precies optreden is niet te zeggen. Dit hangt af van de lichamelijke conditie van de persoon, het lichaamsgewicht en de omstandigheden van gebruik. Wel zijn bloedconcentraties van 0,5 milligram per liter en hoger in verband gebracht met toxische effecten. 

 

Combinatie

Gelijktijdig gebruik van PMA met andere drugs, geneesmiddelen en alcohol kan leiden tot interacties en is gevaarlijk. 
 

Giftiger

PMA is waarschijnlijk giftiger dan MDMA. Uit dieronderzoek komt naar voren dat PMA een tekort van serotonine in hersencellen veroorzaakt en mogelijk op termijn schadelijk is voor de hersenen. 
 

Risico’s van PMA

De risico’s van gebruik hangen samen met de relatief lage dosis waarbij al ongewenste effecten kunnen optreden. Daar komt bij dat PMA veel trager werkt dan MDMA. Het duurt gemiddeld een uur na inname van PMA voordat een gebruiker iets merkt. Voor MDMA begint het effect al na 15 minuten. Omdat consumenten doorgaans niet weten dat hun pil PMA bevat in plaats van MDMA bestaat het risico dat ze meer dan 1 tablet na elkaar slikken om toch het gewenste effect te bereiken, al dan niet in combinatie met andere middelen.